2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стани нескінченних рівноважних класичних систем

Петрина Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано міру, що відповідає кореляційним функціям рівноважних станів нескінченних систем класичної статистичної механіки. Кореляційні функції задовольняють умови узгодження Боголюбова. Побудовано також міру, що відповідає кореляційним функціям нерівноважних станів нескінченних систем для дифузійної ієрархії Боголюбова - Стрельцової та ієрархії Больцмана.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 3, pp 468-480.

Зразок цитування: Петрина Д. Я. Стани нескінченних рівноважних класичних систем // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 389-399.

Повний текст