2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багато точкова задача з кратними вузлами для диференціальних рівнянь із частинними похідними

Пташник Б. Й., Симотюк М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови існування та едності розв'язку задачі з багатоточковими умовами за виділеною змінною t (у випадку кратних вузлів) та умовами періодичності по x 1,..., x p для неізотропного рівняння з частинними похідними зі сталими комплексними коефіцієнтами. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, що виникають при побудові розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 3, pp 481-497.

Зразок цитування: Пташник Б. Й., Симотюк М. М. Багато точкова задача з кратними вузлами для диференціальних рівнянь із частинними похідними // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 400-413.

Повний текст