2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби

Макаров В. Л., Михальчук Б. Р., Хлобистов В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для нелінійних функціоналів, визначених на просторі кусково-неперервних функцій, побудовано інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб за континуальними кусково-неперервними вузлами. Знайдено умови існування та єдиності таких інтерполянтів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 4, pp 576-587.

Зразок цитування: Макаров В. Л., Михальчук Б. Р., Хлобистов В. В. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 4. - С. 479-488.

Повний текст