2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про мірозначні процеси, породжені диференціальними рівняннями

Фещенко О. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається питання зображення однорідної напівгрупи $\{Θ_t\}t ≥ 0$ перетворень імовірнісних мір на $R^d$ у вигляді $\Theta _t (\mu) = \mu \circ u_{\mu}^{-1} (\cdot ,t),$ де $u_{\mu} :\mathbb{R}^d \times [0, T] \to \mathbb{R}^d$ задовольняє диференціальне рівняння спеціального вигляду, що залежить від міри $μ$. Наводяться необхідні і достатні умови такого зображення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 4, pp 632-642.

Зразок цитування: Фещенко О. Ю. Про мірозначні процеси, породжені диференціальними рівняннями // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 4. - С. 525-532.

Повний текст