2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтерполяційні сталі Уітні обмежені двійкою для k = 5, 6, 7

Желнов О. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $f ∈ C[0, 1], k = 5, 6, 7$. Доведено, що якщо $f(i/(k − 1)) = 0, i = 0, 1,..., k − 1$, то $$\left| {f(x)} \right| \leqslant 2{\text{ }}\mathop {{\text{sup}}}\limits_{x,x + kh \in [0,1]} {\text{ }}\left| {\sum\limits_{j = 0}^k {( - 1)^j } \left( {\mathop {}\limits_j^k } \right)f(x + jh)} \right|.$$

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 4, pp 660-664.

Зразок цитування: Желнов О. Д. Інтерполяційні сталі Уітні обмежені двійкою для k = 5, 6, 7 // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 4. - С. 546-549.

Повний текст