2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Усереднений синтез оптимального керування для хвильового рівняння

Капустян О. В., Сукретна А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для хвильового рівняння знайдено оптимальне керування у формі оберненого зв'язку та доведено збіжність побудованого наближеного керування до істинного.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 5, pp 739-748.

Зразок цитування: Капустян О. В., Сукретна А. В. Усереднений синтез оптимального керування для хвильового рівняння // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 612-620.

Повний текст