2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Побудова інтегрального многовиду багаточастотної коливної системи з фіксованими моментами імпульсної дії

Петришин Р. І., Самойленко А. М., Сопронюк Т. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Визначено деякий клас багаточастотиих резонансних систем з імпульсною дією, для якого існує інтегральний миоговид. Побудовано функцію, яка визиачає розривний інтегральний многовид, і досліджено її властивості

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 5, pp 773-800.

Зразок цитування: Петришин Р. І., Самойленко А. М., Сопронюк Т. М. Побудова інтегрального многовиду багаточастотної коливної системи з фіксованими моментами імпульсної дії // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 641-662.

Повний текст