2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Поле Якобі процесу Леві

Березанський Ю. М., Литвинов Є. В., Мерзєєвський Д. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Виведено явну формулу для поля Якобі, що діє в розширеному фоківському просторі і відповідає деякому ( \(\mathbb{R}\) -значному) процесу Леві на рімановому многовиді. Припускається, що міра стрибків у зображенні Леві - Хінчина для процесу Леві має носій з нескінченного числа точок. Гамма-, Паскаль- і Мейкснер-процеси характеризуються як такі, для яких відповідне поле Якобі залишає інваріантного множину фінітних неперервних елементів розширеного фоківського простору.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 5, pp 853-858.

Зразок цитування: Березанський Ю. М., Литвинов Є. В., Мерзєєвський Д. А. Поле Якобі процесу Леві // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 706-710.

Повний текст