2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Многочленна асимптотика цілих функцій скінченного порядку

Боровая О. И., Заболоцкий М. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано нові асимптотичні формули для цілих функцій скінченного порядку з нулями на промені за умови регулярного зростання лічильної функції їх пулів. Ці формули уточнюють відомі результати Ж. Валіропа.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 6, pp 873-884.

Зразок цитування: Боровая О. И., Заболоцкий М. В. Многочленна асимптотика цілих функцій скінченного порядку  // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 723-732.

Повний текст