2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теореми про ізоморфізми для еліптичних граничних задач з розривними коефіцієнтами і граничними умовами та умовами спряження, які не є нормальними, та їх застосування

Костарчук Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 28 (1976), no. 4, pp 412-416.

Зразок цитування: Костарчук Ю. В. Теореми про ізоморфізми для еліптичних граничних задач з розривними коефіцієнтами і граничними умовами та умовами спряження, які не є нормальними, та їх застосування // Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 532–537.

Повний текст