2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Марковские игры с несколькими эргодическими классами

Ибрагимов Г. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто марковські ігри загального вигляду, які характеризуються тим, що при будь-яких стаціонарних стратегіях гравців множина станів гри розбивається на декілька ергодичних множин і незворотну множину, що можуть змінюва тися в залежност і від стратегії гравців. За критерій вибрано середній виграш першого гравця за одиницю часу. Доведено, що загальна мар-ковська гра із скінченною множиною станів і розв'язків обох гравців має значення, а обидва гравці мають ε-оптималміі стаціонарні стратегії. Справедливість цього твердження продемонстровано на прикладі Блекуелла — „великий матч".

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 6, pp 921-941.

Зразок цитування: Ибрагимов Г. И. Марковские игры с несколькими эргодическими классами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 762-778.

Повний текст