2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Интегральные полиномы типа Ньютона с континуальными узлами

Кашпур Е. Ф., Макаров В. Л., Хлобыстов В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано інтерполяційний поліном інтегрального вигляду типу Ньютона з континуальною множиною вузлів. Цей іптерполянт єдиний та зберігає операторпий поліпом відповідного степеня.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 6, pp 942-955.

Зразок цитування: Кашпур Е. Ф., Макаров В. Л., Хлобыстов В. В. Интегральные полиномы типа Ньютона с континуальными узлами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 779-789.

Повний текст