2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дескриптивные оценки множества точек, аппроксимирующих эргодическую меру

Сивак А. Г.


Абстракт

Отримано дескриптивні оцінки множини точок, що апроксимуіоть ергодичну інваріантну міру неперервного відображення на компакті. Доведено, наприклад, що для метрично транзитивного відображення з інваріантною мірою, еквівалентною мірі Лебега, множина точок, які породжують інваріантні міри з максимальним носієм, містить щільну $Gδ$-множину, тоді як у загальному випадку мас місце значно гірша оцінка $δσδ$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 6, pp 987-992.

Зразок цитування: Сивак А. Г. Дескриптивные оценки множества точек, аппроксимирующих эргодическую меру // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 817-823.