2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про правильну зміну основних характеристик цілої функції

Філевич П. В., Шеремета М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено необхідну і достатню умову на коефіцієнти a n цілої фуіікції \(f(z) = \sum {_{n = 0}^\infty } {\text{ }}a_n z^n \) для того, щоб її центральний індекс і логарифми максимуму модуля та максимального члена були правильно змінними функціями. Побудовано цілу функцію, логарифм максимуму модуля якої — правильно змінна функція, а характеристична функція Неванлінии не є правильно змінною функцією.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 6, pp 1012-1024.

Зразок цитування: Філевич П. В., Шеремета М. М. Про правильну зміну основних характеристик цілої функції // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 840-849.

Повний текст