2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одной последовательности полиномов и радиусе сходимости ее суммы Пуассона - Абеля

Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для деякої послідовності поліномі», що виникла при побудові чисельно-аиалітичиого методу знаходження періодичних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь, знайдено явний вираз суми Пуассона — Абеля і точне рівняння для визначення радіуса збіжності цієї суми.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 7, pp 1119-1130.

Зразок цитування: Самойленко А. М. Об одной последовательности полиномов и радиусе сходимости ее суммы Пуассона - Абеля // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 926-934.

Повний текст