2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Побудова асимптотичних розв'язків лінійних систем диференціальних рівнянь з двома малими параметрами

Яковець В. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто лінійну однорідну систему диференціальних рінпяпь з двома малими параметрами, у якій залежність під одного параметра є регулярною, а під другого — сингулярною. За допомогою методі» теорії збурень лінійних операторів та просторового аналогу діаграм Ньютона досліджено асимптотику загального розв'язку такої системи у випадку, коли її головна матриця має кратне власне значення, якому відповідає кратний елементарний дільник.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 7, pp 1163-1180.

Зразок цитування: Яковець В. П. Побудова асимптотичних розв'язків лінійних систем диференціальних рівнянь з двома малими параметрами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 961-976.

Повний текст