2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача з нелокалльними умовами для рівнянь з частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної

Власій О. Д., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В області, яка є добутком відрізка на $p$-вимірний тор, досліджено коректність задачі з нелокальними крайовими умовами для рівняння з частинними похідними, не розв'язаного відносно старшої похідної за виділеною змінною. Встановлено умови класичної коректності задачі. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 8, pp 1238-1253.

Зразок цитування: Власій О. Д., Пташник Б. Й. Задача з нелокалльними умовами для рівнянь з частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1022-1034.

Повний текст