2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінка найкращого наближення сумовиих функцій кількох змінних з певною симетрією коефіцієнтів Фур'є

Кононович Т. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано виражену через коефіцієнти Фур'є оцінку зверху найкращого наближення в метриці $L$ тригонометричними поліномами сумовних функцій кількох змінних. Розглядаються функції, що зображаються тригонометричними рядами з певною симетрією коефіцієнтів, які задовольняють кратний аналог умов Сідона-Теляковського.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 8, pp 1377-1382.

Зразок цитування: Кононович Т. О. Оцінка найкращого наближення сумовиих функцій кількох змінних з певною симетрією коефіцієнтів Фур'є // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1138-1142.

Повний текст