2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про асимптотичну поведінку розв'язків перших початкових крайових задач для параболічних рівнянь

Нгуєн Мань Хунг, Тран Тхі Лоан

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто першу початкову крайову задачу для сильно параболічної системи на некінченному циліндрі із негладкою межею. Доведено деякі результати про існування, єдиність та асимптотичну поведінку розв'язків при t → ∞.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 8, pp 1383-1393.

Зразок цитування: Нгуєн Мань Хунг, Тран Тхі Лоан Про асимптотичну поведінку розв'язків перших початкових крайових задач для параболічних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1143-1152.

Повний текст