2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Равновесные потенциалы с внешними полями

Зорий Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується варіаційна задача Гаусса над досить загальними класами мір Радона у локально компактному прос торі X. Отримано опис потенціалів мінімізуючих мір, виділено їх характеристичні властивості, доведено неперервність екстремалей. Знайдепо постановки екстремальних задач, дуальних до початкової. Отримані результат є новими навіть у випадку класичних ядер та евклідопого простору \(\mathbb{R}^n \) .

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 9, pp 1423-1444.

Зразок цитування: Зорий Н. В. Равновесные потенциалы с внешними полями // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 9. - С. 1178-1195.

Повний текст