2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О гомоморфизмах алгебр, порожденных проекторами, и функторах Кокстер

Попович С. В., Самойленко Ю. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто алгебри, породжені ідемпотеитами в банахових просторах та ортопроекторами у гільбертових просторах з сумою, кратною одиниці. Побудовано кілька функторів між категоріями зображень, що породжені гомоморфізмами згаданих алгебр, та вивчено їх властивості. Наведено застосування.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 9, pp 1480-1496.

Зразок цитування: Попович С. В., Самойленко Ю. С. О гомоморфизмах алгебр, порожденных проекторами, и функторах Кокстер // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 9. - С. 1224-1237.

Повний текст