2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про багатовимірні узагальнені дифузійні процеси

Шевченко Г. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано багатовимірний узагальнений дифузійний процес з коефіцієнтом переносу, що є похідною (в узагальненому сенсі) по об'єму від векторної міри, яка задовольняє аналог умови Гельдера. Доведено існування і неперервність щільності ймовірності переходу цього процесу. Для цієї щільності отримано стандартні оцінки. Також доведено, що траєкторії процесу є розв'язками стохатичного диференціального рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 9, pp 1560-1566.

Зразок цитування: Шевченко Г. М. Про багатовимірні узагальнені дифузійні процеси // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 9. - С. 1291-1296.

Повний текст