2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об индефинитной интерполяционной задаче Шура - Неванлинны - Пика

Деркач В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Інтерполяційна задача Шура - Неваплінни - Піка, яка розглядається в класі узагальнених функцій Шура, зводиться до задачі розширення деякого ізометричного оператора $V$, що діє у просторі Понтрягіиа. Опис розв'язків задачі базується па теорії М. Г. Крейна резольвентно! матриці.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 10, pp 1567-1587.

Зразок цитування: Деркач В. А. Об индефинитной интерполяционной задаче Шура - Неванлинны - Пика // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 10. - С. 1299-1315.

Повний текст