2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про полімерний розклад для гіббсівських станів нерівноважних систем взаємодіючих броунівських осциляторів

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено збіжність кпастерних розкладів для кореляційних функцій загальних ґраткових гіббсів-ських систем осциляторного типу та споріднених иерівноважних систем броунівських осциляторів у термодинамічній границі. Початкові стани для останніх с гіббсівськими. Доведено, що послідовність побудованих функцій нерівноважної системи є узагальненим розв'язком дифузійної ієрархії типу ББГКІ

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 10, pp 1639-1661.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Про полімерний розклад для гіббсівських станів нерівноважних систем взаємодіючих броунівських осциляторів // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 10. - С. 1356-1377.

Повний текст