2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нескінченні системи гіперболічних функціональних диференціальних рівнянь

Камонт З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються початкові задачі для нескінченних систем функціональних диференціальних рівнянь першого порядку з частинними похідними. Доведено теорему про існування розв'язку та неперервну залежність від початкових даних. Задачу Коші трансформовано у систему функціональних інтегральних ріріїянь. Існування розв'язку цієї системи доведено за допомогою інтегральних нерівностей та ітераційного методу. Нескінченні диференціальні системи з аргументом, що відхиляється, та диференціальні інтегральні системи можна отримати із загальної моделі шляхом спеціалізації заданих операторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 12, pp 2006-2030.

Зразок цитування: Камонт З. Нескінченні системи гіперболічних функціональних диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 12. - С. 1678-1796.

Повний текст