2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Структура бінарних перетворень типу Дарбу та їх застосування в теорії солітонів

Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М., Самойленко В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі узагальненої тотожності Лагранжа для пар формально спряжених багатовимірних диференціальних операторів на асоційованої з нею спеціальної дифереіщіально-геометричпої структури запропоновано загальну схему побудови відповідних операторів перетворення, що описуються нетривіальними топологічними характеристиками. Побудовано в явному вигляді відповідні інтегро-диференціальні символи операторів перетворень, які використано для конструювання іптегровпих за Лаксом нелінійних двовимірних еволюційних рівнянь та їх перетворень типу Дарбу - Беклунда.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 12, pp 2041-2059.

Зразок цитування: Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М., Самойленко В. Г. Структура бінарних перетворень типу Дарбу та їх застосування в теорії солітонів // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 12. - С. 1704-1719.

Повний текст