2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Побудова розв'язків Флоке - Блоха і оцінка довжин резонансних зон одповимірпого рівняння Шредінгера з гладким потенціалом

Денисенко О. М., Парасюк І. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Методами КАМ-теорії досліджено одновимірне рівняння Шредінгера з потенціалом, який характеризується певною швидкісно наближення тригонометричними поліномами. Одержано оцінки резонансних енергетичних зон. Проаналізовано випадок, коли потенціал належить класу Жевре.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 1, pp 1-21.

Зразок цитування: Денисенко О. М., Парасюк І. О. Побудова розв'язків Флоке - Блоха і оцінка довжин резонансних зон одповимірпого рівняння Шредінгера з гладким потенціалом // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 3-18.

Повний текст