2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінка найкращого наближення сумовних функцій двох змінних через коефіцієнти Фур'є

Кононович Т. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримало виражену через коефіцієнти Фур'е оцінку зверху найкращого наближення в метриці L періодичних сумовних функцій двох змінних. Розглянуто функції, які можна зобразити тригонометричиими рядами з коефіцієнтами, що задовольняють двовимірний аналог умой Боаса — Теляковського.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 1, pp 62-85.

Зразок цитування: Кононович Т. О. Оцінка найкращого наближення сумовних функцій двох змінних через коефіцієнти Фур'є // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 51-69.

Повний текст