2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про гладкість відносно часової змінної узагальненого розв'язку першої початкової крайової задачі для сильно параболічних систем на циліндрі з негладкою основою

Нгуєн Мань Хунг, Фам Трье Даонг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується перша початкова крайопа задача для сильно параболічних систем Ііа нескінченному циліндрі з негладкою межею. Встановлено умови існування узагальненого розв'язку та його оцінку, а також оцінку похідної розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 1, pp 96-108.

Зразок цитування: Нгуєн Мань Хунг, Фам Трье Даонг Про гладкість відносно часової змінної узагальненого розв'язку першої початкової крайової задачі для сильно параболічних систем на циліндрі з негладкою основою // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 78-87.

Повний текст