2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Алгебри Хопфа та Штегровні потоки, пов'язані з коалгеброю Хейзенберга - Вейля

Блекмор Д., Прикарпатський А. К., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі структури елементів Казиміра, асоційованих із загальними алгебрами Хопфа, побудовано іптегровиі потоки Ліувілля - Арнольда, що пов'язані з природно індукованими структурами Пуассона па довільній коалгебрі, та їх деформації. Розглянуто деякі цікаві спеціальні випадки, в тому числі коалгебраїчні структури, що пов'язані з осциляційпою алгеброю Хейзепберга — Вейля, та спряжені з ними інтегровні гамільтонові системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 1, pp 109-121.

Зразок цитування: Блекмор Д., Прикарпатський А. К., Самойленко А. М. Алгебри Хопфа та Штегровні потоки, пов'язані з коалгеброю Хейзенберга - Вейля // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 88-96.

Повний текст