2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена

Сердюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На класах інтегралі» Пуассона функцій, що належать одиничним кулям просторів C або L, знайдено асимптотичні рівності для верхніх меж наближень сумами Балле Пуссена в рівномірній та інтегральній метриках відповідно.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 1, pp 122-134.

Зразок цитування: Сердюк А. С. Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 97-107.

Повний текст