2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Критичні випадки π-стійкості неавтономного квазілінійиого рівняння n-го порядку

Вітриченко І. Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано достатні умови π-стійкості тривіального розв'язку квазілінійного рівняння n-го порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 2, pp 327-335.

Зразок цитування: Вітриченко І. Є. Критичні випадки π-стійкості неавтономного квазілінійиого рівняння n-го порядку // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 2. - С. 264-270.

Повний текст