2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Структура бінарних перетворень типу Дарбу для ермітово-спряжених диференціальних операторів

Прикарпатський А. К., Самойленко В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для ермітоно-спряжених диференціальних операторів розглянуто структуру перетворень типу Дарбу-Беклунда в класі параметрично залежних просторів Гільберта. На основі запропонованого нового методу отримано в явному вигляді відповідні інтегро-диференціальні символи операторів перетворень та розглянуто питання про їх застосування для побудови двовимірних інтегровних за Лаксом нелінійних еволюційних рівнянь та їх перетворень типу Дарбу-Беклунда.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 2, pp 336-341.

Зразок цитування: Прикарпатський А. К., Самойленко В. Г. Структура бінарних перетворень типу Дарбу для ермітово-спряжених диференціальних операторів // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 2. - С. 271-275.

Повний текст