2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Модельний гамільтоніан БКШ теорії надпровідності як квадратична форма

Петрина Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

M. M. Боголюбов довів, що середні енергії на одиницю об'єму основних станів для гамільтоніана БКШ та апроксимуючого гамільтоніана у термодинамічній границі асимптотично збігаються. У даній роботі показано, що цей результат має місце і для усіх збуджених етапів. Водночас встановлено, що гамільтопіан БКШ та апроксимуючий гамільтоніан у термодинамічній границі асимптотично збігаються як квадратичні форми.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 3, pp 374-409.

Зразок цитування: Петрина Д. Я. Модельний гамільтоніан БКШ теорії надпровідності як квадратична форма // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 3. - С. 309-338.

Повний текст