2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Граничные функционалы полунепрерывного процесса с независимыми приращениями в интервале

Каданкова Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються граничні функціонали напівнеперервного процесу з незалежними приростами в інтервалі з двома відбиваючими межами. Отримано перехідні та ергодичні розподіли процесу, а також розподіли граничних функціоналів процесу: моменту першого досягнення верхньої (нижньої) межі, кількості відвідувань меж, кількості перетинів інтервалу, сумарного часу перебування процесу на межах та в інтервалі. Також наведено граничну теорему для ергодичного розподілу процесу та асимптотичні формули для середніх значень розподілів, що вивчаються.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 3, pp 466-488.

Зразок цитування: Каданкова Т. В. Граничные функционалы полунепрерывного процесса с независимыми приращениями в интервале // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 3. - С. 381-398.

Повний текст