2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки групп отклонений сумм Фабера и сильная суммируемость рядов Фабера па классах ψ-интегралов

Ласурия Р. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлепо верхні межі групп $ϕ*$-відхилень сум Фабера на класах $ψ$-інтегралів у комплексній області введених О. I. Степанцем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 547-559.

Зразок цитування: Ласурия Р. А. Оценки групп отклонений сумм Фабера и сильная суммируемость рядов Фабера па классах ψ-интегралов // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 451–461.

Повний текст