2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Устойчивость позитивных и монотонных систем в полуупорядоченном пространстве

Мазко А. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються властивості позитивних і монотонних динамічних систем відносно заданих конусів у фазовому просторі. Формулюються умови стійкості лінійних і нелінійних диференціальних систем в папівупорядковапому просторі. Встановлюються умови позитивності динамічних систем відносно конуса Мінковського. Методом порівняння розв'язується задача робастної стійкості сім'ї систем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 560-576.

Зразок цитування: Мазко А. Г. Устойчивость позитивных и монотонных систем в полуупорядоченном пространстве // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 462–475.

Повний текст