2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення нескінченно диференційовних періодичних функцій інтерполяційними тригонометричними поліномами

Сердюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено асимптотично непокращуваиі інтерполяційні аналоги нерівностей типу Лебега на класах періодичних нескінченно диферепційовімх функцій C Ψ β C, елементи яких допускають зображення у вигляді згорток із фіксованими твірними ядрами. Знайдено асимптотичні рівності для верхніх меж наближень інтерполяційними тригонометричними поліномами на класах C Ψ β,∞ and C Ψ β H ω.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 601-613.

Зразок цитування: Сердюк А. С. Наближення нескінченно диференційовних періодичних функцій інтерполяційними тригонометричними поліномами // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 495–505.

Повний текст