2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Периодические и ограниченные па плоскости решения систем гиперболических уравнений

Асанова А. Т., Джумабаев Д. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для лінійної системи гіперболічних рівнянь другого порядку з двома незалежними змінними досліджено питання існування та єдиності періодичного за обома змінними розв'язку і періодичного за однією із змінних обмеженого па площині розв'язку. Методом уведення функціональних параметрів отримано достатні умови однозначної розв'язності розглядуваних задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 682–694.

Зразок цитування: Асанова А. Т., Джумабаев Д. С. Периодические и ограниченные па плоскости решения систем гиперболических уравнений // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 562-572.

Повний текст