2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Регулярность граничной точки для сингулярных параболических уравнений с измеримыми коэффициентами

Скрыпник И. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується неперервність розв'язків квазілінійпих параболічних рівнянь біля негладкої границі циліндричної області. Доведено достатню умову регулярності граничної точки, яка збігається з умовою Вінера для $p$-оператора Лапласа. Модельним випадком рівнянь, які розглядаються, є рівняння $$\frac{{\partial u}}{{\partial t}} - \Delta _p u = 0$$ з p$-оператором Лапласа $Δ_p$ при $2n/ (n + 1) < p < 2.$

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 614-627.

Зразок цитування: Скрыпник И. И. Регулярность граничной точки для сингулярных параболических уравнений с измеримыми коэффициентами // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 506–516.

Повний текст