2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про співвідношення між коефіцієнтами Фур'є та Леонтьєва стосовно просторів Смірнова

Фостер Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Ю. І. Мельник показав, що коефіцієнти Леонтьєва \({{2n} \mathord{\left/ {\vphantom {{2n} {\left( {n + 1} \right) < p < 2}}} \right. \kern-0em} {\left( {n + 1} \right) < p > 2}}\) для функції fE p (D), 1 < p < ∞, є коефіцієнтами Фур'є для деякої функції $F\in L^p, ([0, 2π])$ і що перший модуль неперервності $F$ можна оцінити першими модулями та мажораптами в f. У даній статті його результати поширено на модулі довільного порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 628-640.

Зразок цитування: Фостер Б. Про співвідношення між коефіцієнтами Фур'є та Леонтьєва стосовно просторів Смірнова // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 517–526.

Повний текст