2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нарізно $Fσ$-вимірні функції є близькими до функцій 1-го класу Бера

Банах Т. О., Вовк М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що борелівська нарізно $Fσ$-вимірна функція $f: X \times Y → R$ на добутку польських просторів є функцією першого класу Бера па доповненні $X × Y\backslash M$ до деякої проективно худої множини $M ⊂ X × Y$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 628-640.

Зразок цитування: Банах Т. О., Вовк М. І. Нарізно $Fσ$-вимірні функції є близькими до функцій 1-го класу Бера // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 573–576.

Повний текст