2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних

Ченг С.- Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано процедуру перевірки адекватності поліноміальної регресійпої моделі з похибками у змінних, що грунтується на адаптивній оцінці найменших квадратів і є модифікацією процедури, запропонованої в роботі Жу та іп. для перевірки адекватності лінійної структурної моделі з гауссовими похибками. У даній роботі не вимагається, щоб розподіл похибок був гауссовим. Запропонована процедура базується па залишкових членах і характеризується асимптотичним хі-квадрат розподілом при нульовій гіпотезі. Вивчено потужність процедури та питання про вибір показника експоненціальної вагової функції, яка використовується в процедурі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 4, pp 641-661.

Зразок цитування: Ченг С.- Л. Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 527–543.

Повний текст