2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О конфигурациях подпространств гильбертова пространства с фиксированными углами между ними

Власенко М. А., Попова Н. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються множина пезвідпих конфігурацій підпросторів гільбергового простору, де кут між кожними двома підпросторами с фіксованим. Це задача про *-зображешш деяких алгебр, породжених ідемпотентами і залежних від параметрів (набору кутів). Виділено клас задач скінченного і ручного зображувального типу, для них вказано умови па кути, за яких конфігурації підпросторів існують, і наведено опис усіх пезвідішх зображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 5, pp 730-740.

Зразок цитування: Власенко М. А., Попова Н. Д. О конфигурациях подпространств гильбертова пространства с фиксированными углами между ними // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 606–615.

Повний текст