2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об алгебрах типа Темперли - Либа, связанных с алгебрами, порожденными образующими с заданным спектром

Заводовский М. В.,

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вводяться і вивчаються алгебри типу Темперлі - Ліба, пов'язані з алгебрами, що породжені лінійно зв'язаними твірними з заданим спектром. Вивчаються їхні зображення, а також множини параметрів, при яких існують зображення цих алгебр.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 5, pp 764-773.

Зразок цитування: Заводовский М. В., Об алгебрах типа Темперли - Либа, связанных с алгебрами, порожденными образующими с заданным спектром // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 634–641.

Повний текст