2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О решении одномерного стохастического дифференциального уравнения с сингулярным коэффициентом переноса

Кулик А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано узагальнені дифузійні коефіцієнти та описано структуру локальних часів для процесу, заданого як розв'язок одновимірного стохастичпого диференціального рівняння з сингулярним коефіцієнтом переносу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 5, pp 774-789.

Зразок цитування: Кулик А. М. О решении одномерного стохастического дифференциального уравнения с сингулярным коэффициентом переноса // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 642–655.

Повний текст