2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О тождествах в алгебрах, порожденных линейно связанными идемпотептами

Рабанович В. И., Самойленко Ю. С., Стрелец А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено алгебри, породжені ідемпотентами, лінійна комбінація яких дорівнює одиниці, на наявність в них поліноміальних тотожностей. Доведено, що у випадку, коли кількість ідемпотентів більша або дорівнює п'яти, такі алгебри не є PI-алгебрами. У випадку чотирьох ідемпотентів для того, щоб алгебра була PI-алгеброю, необхідно і достатньо, щоб сума коефіцієнтів лінійної комбінації дорівнювала двом; у цьому випадку такі алгебри є F 4-алгебрами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 6, pp 929-946.

Зразок цитування: Рабанович В. И., Самойленко Ю. С., Стрелец А. В. О тождествах в алгебрах, порожденных линейно связанными идемпотептами // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 782–795.

Повний текст