2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Необходимое условие регулярности граничной точки для вырождающихся параболических уравнений с измеримыми коэффициентами

Скрыпник И. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено необхідну умову регулярності точки на циліндричній границі для розв'язків квазілінійних параболічних рівнянь другого порядку дивергентної форми, коефіцієнти яких мають надлінійний ріст відносно похідних за просторовими змінними. Ця умова збігається з достатньою умовою, доведеною раніше автором. Тим самим отримано критерій регулярності граничної точки, аналогічний відомому критерію Вінера для рівняння Лапласа.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 6, pp 973-995.

Зразок цитування: Скрыпник И. И. Необходимое условие регулярности граничной точки для вырождающихся параболических уравнений с измеримыми коэффициентами // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 818–836.

Повний текст