2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О существовании решений операторно-дифференциальных уравнений

Солонуха О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються нелінійні рівняння параболічного типу у рефлексивних банахових просторах. Наведено достатні умови ісиування розв'язків цих рівнянь. Застосовано методи дослідження задач із операторами псевдомонотонного (на підпросторі) типу. Крім того, розглянуто достатній критерій у соболевському просторі L p (0, T; W p 1 (Ω)∩L 2 (0, T; L2(Ω)), коли оператор, введений за допомогою функціональних коефіцієнтів, належить даному класу. Також показано можливість послабити класичну умову коерцитивності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 6, pp 996-1014.

Зразок цитування: Солонуха О. В. О существовании решений операторно-дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 837–850.

Повний текст