2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Некоторые новые условия разрешимости задачи Коши для систем линейных функционально-дифференциальных уравнений

Дильная Н. З., Ронто А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано ефективні умови, достатні для однозначної розв'язності деяких класів задач Коші для системи лінійних функціонально-диференціальних рівнянь. Знайдені умови є в певному розумінні оптимальними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 7, pp 1033-1053.

Зразок цитування: Дильная Н. З., Ронто А. Н. Некоторые новые условия разрешимости задачи Коши для систем линейных функционально-дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 7. - С. 867–884.

Повний текст